tra cứu hóa đơn

Kết quả tra cứu
Mẫu số Ký hiệu Số hóa đơn Ngày hóa đơn Tổng tiền
Không có kết quả tra cứu

Hướng dẫn xem chữ ký số trên hóa đơn

Bước 1: Tải về và cài tool đọc hóa đơn tại đây.

Bước 2: Tra cứu và tải hóa đơn XML về.

Bước 3: Mở tool để mở file .zip tải về từ tra cứu.

Bước 4: Kiểm tra chữ ký số trên tool.